top of page

MILJÖ

miljö

Med känsla för det gröna på twentyfourseven logistics

  • Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

  • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda

  • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer

  • se miljöförbättrande åtgärder som investeringar

  • förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör

  • ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget

  • Vi har bara en jord och den jobbar vi hårt för att den ska förbli så ren som möjligt.

bottom of page