MILJÖ

 

Med känsla för det gröna på 24/7 Logistics

 • Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

 •  

 • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda

 • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer

 • se miljöförbättrande åtgärder som investeringar

 • förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör

 • ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget

 •  

 • Vi har bara en jord och den jobbar vi hårt för att den ska förbli så ren som möjligt.

Kontor & lager

24/7 Logistics AB
Gullbergsvassgatan 6
411 04 Göteborg

Telefon

031-64 22 40 Kontor
076-100 22 47 Jour

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon