top of page

247 ECO

Är du intresserad av att boka en klimatkompenserad transport? Kontakta oss på 031–642240 eller mail: boka@247logistics.se för bokning och mer information.

Ett miljövänligare alternativ 

Det är en självklarhet för oss som transportbolag att arbeta aktivt med miljöfrågor för att bidra till en minskad miljöpåverkan. Som ett led i detta arbete erbjuder vi ett transportalternativ med klimatkompensering, 247 ECO, när du bokar din transport med oss.

Klimatkompensering innebär att vi kompenserar för en viss mängd utsläpp. Summan du betalar när du bokar en transport med klimatkompensering går till Vi-skogen som är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Uganda och Tanzania. Tre länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur. Vi-skogen har som mål att utrota fattigdom, minska effekterna av klimatförändringar och bidra till en hållbar miljö kring Victoriasjön. Klimatkompensationen sker genom trädplantering och hållbara jordbruksmetoder. Läs mer om Vi-skogen här.

Är du intresserad av att boka en klimatkompenserad transport? Kontakta oss på 031–642240 eller mail: boka@247logistics.se för bokning och mer information.

bottom of page